69

2009FB

Dear all

花了我很久,思想如何寫這封信….

簡單的幾個問題

1.FB的課程您覺得哪些可以改得更好?

2.今年的FB您建議繼續嗎?

3.若是今年有FB,您參加的強度?

  (1:無論如何參加。2:時間配合就參加。3:要看行程、內容。4:我另有安排。)

 

PS

1.你知道我始終無法「忘記」你們,所以想先聽聽你們的意見,好讓我可以把FB們的想法儘可能的包含進去…….

2.7月還有一段時間,您若要跟著去,學校功課是必須的門檻,高中、國中都一樣,真的有決心,念好書應該是基本功,還有兩次段考(基測的FB夥伴更是不可以鬆懈!許多國三的FB你們都答應我要第一次就考好再來設計課程的),加油!

                                                                                         林茂成

這是我一個月前(3/27)寫給 2008FB孩子及家長夥伴的一封信,回應的不多(忙吧),現在讓大家想想….說說,因為我們要做個決定